Örüntü


Örüntü
   Sayıların belirli bir kurala göre sıralanmasına örüntü denir.
   2, 4, 6, 8, 10

   3, 6, 9, 12, 15
   2, 6, 10, 14, 18
Örüntü Kuralı
   Örüntünün başladığı sayı ve nasıl ilerlediği örüntü kuralını oluşturur.
   1, 5, 9, 13, 17; 1’den başlıyor, 4’er 4’er ilerliyor.
   2, 7, 12, 17, 22, 27; 2’den başlıyor, 5’er 5’er ilerliyor.
   98, 88, 78, 68, 58; 98’den başlıyor, 10’ar 10’ar geriliyor.
   4, 7, 10, 13, 16, 19;  4’den başlıyor 3’er 3’er ilerliyor.