Atatürk'ün Hayatı


Atatürk’ün Hayatı
Atatürk 1881’de (bin sekiz yüz seksen bir)
Selanik’te doğdu. Babası Ali Rıza Bey, annesi Zübeyde Hanım’dır.
Mustafa Kemal Atatürk cesur bir asker, kahraman bir liderdir. Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder sayısız devrimlerle yolumuzu aydınlattı.
10 Kasım 1938’de (bin dokuz yüz otuz sekiz) İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda öldü. Anıtkabir’de yatıyor.