Basamak Değeri


Basamak Değeri
                      Rakamın bulunduğu basamakta aldığı değerdir. İpucu;
rakamın okunuşu basamak değerini verir.

Sayı Çözümleme
73 = 70 + 3        84 = 80 + 4
25 = 20 + 5        69 = 60 + 9
45 =               56 =
   80 =                15 =