Adlar


Adlar özel adlar ve cins adlar olarak ikiye ayrılır. 


    Özel adlar büyük harfle başlar. Sonuna gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır.

Dikkat; Ancak sonuna ek gelip yeni bir anlam kazanan özel adlar ve kurum adlarına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz.
Ankaralı, Suzanlar, Sağlık Bakanlığında

   Cins adlar cümle içinde yazılırken küçük harfle başlarlar.